Board Members

Chair person

Mr. Prakash Chhetri

Vice Chair person

Mrs. Gyani Tilija

Treasurer

Mr. Prakash Gharti

Secretary

Mr. Bijay Baral

Vice Secretary

Mrs. Sharada Khatri Gautam

Member

Mr. Navaraj Pandey

Member

Mrs. Shreemaya Paija

Member

Mr. Ganesh Pakhrin

Member

Mrs. Laxmi Parajuli

Advisor

Dr. Buddhi Bahadur Thapa

Advisor

Mr. Tuk Bahadur Shereemal

Staff Member

Mr. Raj Kumar Rayamajhi

Programme Manager

Mr. Hari Sharan Adhikari

Capacity Building Officer

Ms. Deepika Gautam

Admin and Finance Officer

Ms Bimala Kumari KC

CBR Officer

Mr. Gopi Kathayat

Office Assitant